• Ψηφιοποίηση (Scanning) εγγράφων και σχεδίων – αφισών
  • Μετατροπή τυπωμένων εγγράφων – ψηφιακά επεξεργάσιμα αρχεία Word , ΕΧCEL (OCR).