ψηφιοποίηση εγγράφων

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ

Μετατρέπουμε έγγραφα, σχέδια σε ηλεκτρονική μορφή για να εξοικονομήσετε λειτουργικό κόστος, να αξιοποιήσε τον χώρο σας, να οργανώσετε τα έγγραφα σας για εύκολη ανάκτηση .

• Ψηφιοποίηση Εγγράφων

Είμαστε σε θέση να οργανώσουμε και να αποθηκεύσουμε με ασφάλεια τον μεγάλο όγκο ηλεκτρονικών και φυσικών εγγραφών που συσσωρεύεται καθημερινά.

• Ψηφιοποίηση Σχεδίων

• Ψηφιοποίηση πρωτότυπου σε υψηλής ανάλυσης scanners. Τα αρχεία αποθηκεύονται σε είδος αρχείου (.pdf, .jpg, .tif)

• Ψηφιοποίηση Βιβλίων

Η ψηφιοποίηση βιβλίου είναι μία περίπλοκη διαδικασία καθώς οι απαιτήσεις ποιότητας είναι υψηλότερες προκειμένου να διατηρηθεί η πιστότητα του αρχικού υλικού.