ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

Μπορούμε να ψηφιοποιήσουμε και να εκτυπωσουμε τα σχέδιά σας σε οποιαδήποτε μορφή χρειάζεστε

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ

Πολιτικοί μηχανικοί, αρχιτέκτονες, ηλεκτρολόγοι μηχανικοί και τοπογράφοι είναι μερικοί από τους πελάτες μας στην εκτύπωση αρχιτεκτονικών σχεδίων σε έγχρωμες και ασπρόμαυρες εκδόσεις.

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΩΝ DWG (AUTOCAD)

Αναλαμβάνουμε τη διαχείριση και εκτύπωση σχεδίων από αρχεία Autocad (.dwg .pdf .plt)